MG4 billeder fra bilanmeldelsen

Her er nogle af de billeder som vi tog i forbindelse med anmeldelse af MG4.